Consumer Product Support

  Feedback

  Please help us improve our service by completing a short survey based on your experience of the Canon Support website.

  Complete the survey

  No, thank you

  Repair Service FAQs (Poland)

  W Moim produktcie nastąpiła usterka wkrótce po zakupie, co mogę zrobić?

  Canon tylko naprawi twój produkt w terminach i na warunkach opisanych w Karcie Gwarancyjnej; alternatywnie Powinieneś porozumieć się z twoim sprzedawcą co do dalszej pomocy.

  Mój produkt jest wadliwy, co mogę zrobić?

  Canon wraz z urządzeniem dostarcza 12 miesięczną gwarancję, licząc od daty zakupu twojego produktu. W przypadku reklamacji w serwisie konieczne b edzie dostarczenie dowodu zakupu. Zapisy w Karcie Gwarancyjnej nie naruszają twoich praw jako konsumenta; alternatywnie proszę skontaktować się twoim sprzedawcą. Proszę skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Wszystkie naprawy wykonywane są terminach i warunkach opisanych w twojej karcie gwarancjyjnej.

  Jeśli moje urządzenie jest wadliwe, czy można wymienić je na gwarancji?

  Canon tylko naprawi twój produkt w terminach i warunkach opisanych w twojej gwarancji.

  Jaki będzie koszt naprawy?

  Bez ekspertyzy technicznej nie jest możliwe odpowiedzieć na to pytanie, proszę skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

  Czy mogę dostarczyć urządzenie do Autoryzowanego Serwisu osobiście ?

  Ogólnie zalecamy, aby przesłać twój produkt firmą kurierską. Jeżeli chciałbyś dostarczyć urządzenie osobiście, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z serwisem.

  Z kim mam się porozumieć w sprawie naprawy ?

  Proszę skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem, właściwym dla Twojego produktu.

  Czy mogę przesyłać mój EOS300D lub EOS350D do Fiksacji ?

  Nie, Fiksacja nie jest naprawą aparatów fotograficznych EOS300D lub EOS350D SLR.
  W tej sprawie proszę kontaktować się Autoryzowanym Serwisem, właściwym dla Twojego produktu.