Consumer Product Support

  Feedback

  Please help us improve our service by completing a short survey based on your experience of the Canon Support website.

  Complete the survey

  No, thank you

  Repair Service FAQs (Slovakia)

  Ako mám postupovať, keď sa môj produkt pokazil krátko po predaji?

  Ak sa Vám zariadenie poškodí bezprostredne po predaji, v prvom rade by ste sa mali obrátiť na Vášho predajcu. Ak sa obraciate na svojho predajcu, musíte dodržať podmienky pre reklamáciu stanovené predajcom. V prípade, že sa obraciate na servisné stredisko, musíte dodržať podmienky pre prijatie do servisu podľa požiadaviek stanovených EWS záručným listom..

  Kam sa mám obrátiť, ak môj produkt nefunguje?

  Spoločnosť Canon poskytuje koncovému užívateľovi záruku podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade požiadavku na záručnú opravu prosím kontaktujte primárne Vášho predajcu, ktorý je povinný za Vás reklamáciu riešiť. Ak sa rozhodnete, Vaše pokazené zariadenie doručiť do autorizovaného servisného strediska, uistite sa prosím, že máte so sebou všetky dokumenty stanovené v podmienkach EWS záručného listu pre príjem zariadenia do servisného strediska. Doporučujeme, aby aj v prípade pozáručnej opravy Vaše zariadenie opravovalo servisné stredisko, ktoré je k tejto činnosti autorizované
   
  Ak moje zariadenie nefunguje, môže byť v rámci záruky vymenené?

  Spoločnosť Canon zaisťuje servis podľa podmienok záruky. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo nahradiť chybný výrobok iným ekvivalentným výrobkom rovnakej alebo podobnej kvality ako chybný výrobok, namiesto opravy chybného produktu. 

  Koľko bude stáť oprava?

  Bez technickej expertízy nie je možné odpovedať na túto otázku. Pokazené zariadenie pošlite do servisného strediska, ktoré Vám na túto otázku bude schopné odpovedať. Ak sa jedná o záručnú opravu, samozrejme nebudete nič platiť.

  Môžem zariadenie osobne doniesť do autorizovaného servisného strediska?

  Áno, zariadenie môžete osobne doniesť do autorizovaného servisného strediska, ale doporučujeme, aby všetky reklamácie za Vás riešil Váš predajca. Ak zariadenie napriek tomu pošlete do autorizovaného servisného strediska, odporúčame niektorú z prepravných služieb (pošta, PPL, GLS, …) a zásielku si nezabudnite poistiť.

  V prípade, že je zariadenie nefunkcné, môže byt v záruke vymenené?

  Spolocnost Canon zaistuje servis podla zárucných podmienok. Spolocnost Canon si vyhradzuje právo nahradit chybný výrobok iným ekvivalentným výrobkom rovnakej alebo podobnej kvality ako chybný výrobok, namiesto opravy chybného výrobku.

  Kde môžem zistiť v akom stave sa je oprava zariadenia?

  S touto otázkou sa obráťte na autorizované servisné stredisko, kde ste Vaše zariadenie zasielali. Ak záručnú opravu za Vás rieši Váš predajca, obráťte sa s týmto dotazom na neho.

  Mám zakoupenou rozšířenou záruku na product Canon. Kam se mám v případě poruchy zařízení obrátit?

  Spoločnosť Canon neposkytuje žiadnu rozšírenú záruku. Spoločnosť Canon pokrýva záruku, ktorá je daná legislatívou platnou v Slovenskej republike. Ak ste zakúpili rozšírenú záruku a zariadenie sa Vám pokazí po skončení platnej záruky, obráťte sa na spoločnosť, ktorá Vám rozšírenú záruku poskytla. Táto spoločnosť sa postará o opravu Vášho zariadenia.